Skip to content

Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de bestelling te herroepen, mits het 1 week voor de afleverdatum is. Indien je producten geleverd zijn of het 1 week voor de afgesproken leverdatum is, is er geen herroepingsrecht.

2. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Catering van t Padje, Oostmolenweg 47a, Kloetinge, info@cateringvantpadje.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

3. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

5. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.